Contact

Doelstellingen:

  • iedereen die wil kan iets bijdragen
  • streven we naar inclusie
  • professionele en amateurkunstenaars (waaronder een theatergroep voor mensen met een beperking) werken samen met het sociaal domein, nieuwkomers van het AZC , Buddy to Buddy en buurthuizen.
  • met het project hopen we jong en oud te bereiken, die anders buiten de boot zouden vallen.

Voor pers: klik op deze link naar basispersbericht en persfoto’s

Vestigingsadres: 
Coehoornsingel 20
7201 AB Zutphen 
E-Mail: zutphen1572rampenveerkracht@gmail.com
RSIN 862645475

Raad van Toezicht:
De leden van de raad van toezicht leveren hun bijdrage onbezoldigd.

Dhr. Willem Ringenier
Mevr. Gerda Geurtsen
Dhr. Hans Derksen

Directeur bestuurder: 
Mevr. Drs. Machteld van Bronkhorst

Comité van Aanbeveling:
Dhr. Arnold Gerritsen, oud burgemeester van Zutphen
Dhr. Mr. Willem Coops, notaris
Dhr. Erik Haverkort, lid Tweede Kamer